I Fyraåringarna på äldreboendet skildras tillvaron på ett äldreboende, och hur hälsan påverkas av att ha daglig kontakt med en grupp fyraåringar från förskolan Vildnissarna. TV-serien är tillgänglig på TV4-play: https://www.tv4play.se/program/fyraåringarna-på-äldreboendet/

Inspelat före pandemin

Ingmar Skoog är en av Sveriges mest tongivande experter på området och sitter med i regeringens äldreforskarråd. Han är forskningsledare för de så kallade H70-studierna, som är en av världens mest kända befolkningsstudier, och föreståndare för AgeCap, Centrum för Åldrande och Hälsa vid Göteborgs universitet. Ingmar är bland annat känd för att ha myntat uttrycket ”70 är det nya 20”, och har skrivit läroböcker i psykiatri och demenssjukdomar.

Ingmar Skoog. Foto: Jakob Dahlström/TV4

– Under covid-19 pandemin har äldreboenden diskuterats mycket i media. I den här serien får vi genom en respektfull och varm skildring, lära känna människorna som faktiskt bor där. Materialet är inspelat innan pandemin bröt ut och det känns hoppfullt och glädjande att se hur de äldre vaknar till liv i kontakten med barnen. Vi ser stora förbättringar i så gott som alla funktioner vi testar, mer än vad vi experter trodde var möjligt, säger Ingmar Skoog.

Förbluffande förbättringar

TV-programmets upplägg liknar en riktig forskningsstudie, där de äldres förmågor och situation undersöktes både före och efter det sociala experimentet. Inför tv-inspelningen gick Ingmar Skoog igenom några vetenskapliga interventionsstudier som faktiskt genomförts där äldre fått stimulans på olika sätt, där han kunde se att resultaten varierade. Framförallt visade de studierna att det var svårt att få insatserna att bli långvariga och ihållande.

För TV-programmets del saknades exempelvis kontrollgrupp, och programmet kan därför inte jämställas med en vetenskaplig studie. Men Ingmar Skoog är förbluffad över de förbättringar de kunde se bland de äldre som deltog:

– Om jag inte själv hade gjort några av de tester som gjordes hade jag inte trott på resulataten själv. Det väcker frågan om äldreboenden kanske borde införa någon form av äventyrscoach som kan hjälpa människorna på boenden att hitta aktiviteter som kanske är lite mer busiga än annars, och som kan ge dem något se fram emot.

Viktigt delta i debatten

Programmet präglas av glädje och respekt, där de äldre deltar med sin berättelse och gestaltas som individer. Ingmar Skoog räknar med att han totalt spenderat ungefär en vecka på medverkan i tv-serien, vilket han verkligen tycker var värt det:

– Som forskare är det oerhört viktigt att vara med i debatten, och aldrig har väl forskare synts så mycket i media som nu under pandemin. Jag tycker också att jag själv lär mig mycket av att delta, bland annat om hur det går till när man skapar ett tv-program. Jag och Anne Ekdahl tar upp saker vi vet från forksning, bland annat om depression, demens och skörhet, och för en forskningsrelaterad diskussion vid sidan av, när vi kommenterar det som händer i mötet mellan de äldre och barnen.

Kan göra mycket mer

Programmets andra expert, Anne Ekdahl, har mångårig erfarenhet av att vara läkare på äldreboenden samt som chef inom geriatriken. Hon har varit ordförande i Svensk Geriatrisk Förening i över 10 år, tills hon 2015 blev generalsekreterare för Europeiska Geriatriska Unionen. Hon är känd för att ha introducerat Geriatriska Akutvårdsavdelningar som numera finns över nästan hela landet, och hon är mångårigt vetenskapligt råd för Socialstyrelsen inom områdena palliation och geriatrik.

Anne Ekdahl. Foto: Jakob Dahlström/TV4

– Som läkare och forskare har det känts otroligt meningsfullt att vara med i en tv-produktion som visar hur äldre, trots demens och andre tunga sjukdomar, fortfarande är människor precis som du och jag. Samtidigt visar serien att vi kan göra mycket mer för våra äldre än vad vi gör i dag på våra äldreboenden. Det är en riktig tankeställare, säger Anne Ekdahl.

Hjärtgripande och tankeväckande

Frågan om våra äldreboenden och hur våra äldsta mår har under våren blivit mer aktuell än någonsin. I Fyraåringarna på äldreboendet får tittarna följa barnen och de äldre genom både skratt och allvarliga stunder.

– Det känns både intressant och viktigt att låta två så välrenommerade experter titta närmare på välbefinnandet för våra äldre, inte minst med anledning av den pågående pandemin och de besöksbegränsningar det innebär. Med hjärtgripande och tankeväckande möten vill vi skildra stunder av livsglädje, samtidigt som vi inte backar från frågor om sorg och ensamhet. Parallellt bidrar experterna med fakta och ett forskningsperspektiv i ett minst sagt aktuellt och drabbande ämne, säger Martin Nygren, exekutiv producent på TV4 och C More.

Programserien består av fyra avsnitt med premiär 17 september på TV4 och C More.

TEXT: TV4 och ELIN LINDSTRÖM
FOTO: JAKOB DAHLSTRÖM