Immunläkemedel testas som ny behandling vid tidig diabetes typ 1

KLINISK FORSKNING. Nu inleds en stor klinisk studie där ett läkemedel som är godkänt som behandling för psoriasis testas på patienter med nydiagnostiserad diabetes typ 1. Teorin är att läkemedlet kan bevara den insulinproduktion patienten fortfarande har kvar.  Ett stort antal sjukhus i hela landet ingår i det stora projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet inom … Fortsätt läsa Immunläkemedel testas som ny behandling vid tidig diabetes typ 1