Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

MEDICINTEKNIK. Ett nytt tvärvetenskapligt centrum etableras i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av ny teknik och nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, såsom amputationer och nervskador. Tack vare frikostiga donationer kan Center for Bionics and Pain Research, förkortat CBPR, hjälpa patienter att återfå livskvalitet genom världsledande teknik och behandlingar.  Det nya centrumet är en samarbetsplattform för experter inom teknik och medicin. De tre … Fortsätt läsa Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta