Annika Paldanius: Hur påverkar stadens grönytor vår hälsa – och varför?

Epidemiologisk forskning om kopplingen mellan naturkontakt och hälsa samt vilka teorier det finns kring mekanismerna för hälsopåverkan.